Votează produsul anului: regulament de concurs

Produsul anului la Republica BIO

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului interactiv cu premii „Votează produsul anului” este REPUBLICA BIO S.R.L., cu sediul în Bd. Tineretului, nr. 23, București, Sector 4, România, Cod Poştal: 040344, CUI RO32762102. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul RepublicaBIO.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „Votează produsul anului” se desfăşoară în perioada 13 – 19 Iunie 2017, pe pagina dedicată în siteul republicabio.ro: vezi aici pagina.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 13 – 19 Iunie 2017, vă invităm sa votați produsul pe care îl considerați/apreciați cel mai bun dintre cele prezente în pagina specială a concursului, și care poate fi numit "produsul anului".

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorti, folosind site-ul http://random.org, până pe data de 21 Iunie 2017.

La extragere va fi luat în considerare un singur vot, respectiv, adresa de email va fi luată în considerare o singura dată.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiile sunt în total în număr de 9. Ele constau din 9 seturi de produse, compuse fiecare din cele 3 produse de mai jos:

Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii vor fi rugați  să-și trimită datele de contact (nume complet, adresă, număr de telefon) la adresa de email contact@Republica.BIO, în termen de 30 zile de la tragerea la sorți efectuată prin random.org.

Premiile nu pot fi convertite în bani.

REPUBLICA BIO va suporta eventualele costuri legate de transport.

În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact în termen de 30 de zile de la tragerea la sorți sau renunţă la premiu, REPUBLICA BIO îşi rezervă dreptul de a oferi premiul următorului din lista selectată prin random.org, primul după poziția 9, respectiv următorii după această poziție.

Numele câştigătorilor vor fi anunţate pe pagina concursului.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor REPUBLICA BIO precum şi membrilor familiilor acestora, până la gradul IV inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor conturi de email special create pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

REPUBLICA BIO va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul RepublicaBIO.ro

Regulament întocmit în data de 31 mai 2017.

}