Artizani de sănătate
copiat
Coşul meu
lista castigatorilor

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

“DUBLU CÂȘTIGĂTOR CU MICUL DEJUN HRĂNITOR”1. Numele/Adresa organizatorului campaniei

1.1 Organizatorul campaniei este Republica BIO S.R.L. cu sediul social în București, Bd. Tineretului, nr. 23, sector 4, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/1435//2014, cod unic de inregistrare RO 32762102, denumită în cele ce urmează “Organizator”.
1.2 Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța publicul, în mod gratuit, conform articolului 3 alin. 3.1 din prezentul regulament.

2. Temeiul legal

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare.

3. Locul de desfășurare și durata campaniei promoționale

3.1. Campania „Dublu câștigator cu micul dejun hrănitor” va fi organizată și se va desfășura exclusiv în mediul online, pe site-ul www.republicabio.ro, în perioada 16.03.2021 (începând cu ora 00:00:00) – 16.05.2021 (până la ora 23:59:59 inclusiv, ora României), în condițiile respectării prevederilor prezentului Regulament.
3.2. În situația în care Organizatorul decide să prelungească durata acestei Campanii promoționale, acest fapt va fi adus la cunoștința publică, în mod gratuit, prin afișarea acesteia pe website-ul https://republicabio.ro/collections/regulament-concurs-magarusul-curios


4. Dreptul de participare

Campania promoțională este deschisă participării persoanelor fizice cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data înscrierii în Campanie, care achiziționează din magazinul online www.republicabio.ro minim 2 produse participante la Campanie, în decursul derulării acesteia (16.03.2021, ora 00.00.00 – 16.05.2021, ora 23.59.59, ora României), și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial. Se consideră data achiziției produselor participante data efectuării comenzii online și a plății acesteia (online sau ramburs) din magazinul www.republicabio.ro. Nu sunt eligibile pentru a participa în Campanie persoanele juridice, asociațiile familiale, angajații și colaboratorii Republica BIO SRL, ai agențiilor implicate în organizarea Campaniei, precum și soții/soțiile și rudele și afinii acestora până la gradul II inclusiv.

5. Produse participante

Este considerat Produs Participant la această Campanie orice produs din gama de cereale de mic dejun Măgărușul Curios de la Republica BIO:
- Fulgișori Bio de porumb crocanți și fără zahăr, fără gluten, Republica BIO, bio, 225 g
- Pernuțe Bio crocante cu cremă de ciocolată și alune, fără gluten, Republica BIO, bio, 250 g
- Biluțe Bio crocante de ciocolată, fără gluten, Republica BIO, bio, 250 g
- Inelușe Bio crocante cu miere, fără gluten, Republica BIO, bio, 250 g

6. Mecanismul campaniei promoționale

Participanţii în prezenta Campanie trebuie:
6.1. Să achiziţioneze din magazinul www.republicabio.ro, în cadrul aceleiași comenzi, cel puţin doua produse participante la campanie (conform secţiunii 5 a prezentului Regulament) în perioada 16.03.2021 (începând cu ora 00:00:00) – 16.05.2021 (până la ora 23:59:59 inclusiv, ora României);
6.2. Să acceseze pagina de campanie https://republicabio.ro/collections/inscriere-concurs-magarusul-curios și sa completeze formularul de înscriere cu adresa de email utilizată pentru plasarea comenzii în magazinul www.republicabio.ro.
6.3. Să citească și să bifeze, în mod obligatoriu informațiile referitoare la termeni și condiții după cum urmează:
a. Am citit și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei și Termenii și Condițiile.
b. Am citit și am înțeles informațiile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, din Secțiunea 12 a Regulamentului Oficial.
c. Confirm că îndeplinesc vârsta minimă legală pentru participare (18 ani).
6.4. După ce completează corect formularul, Participantul va apăsa butonul “Înscrie-te” și va primi automat un mesaj de confirmare.
6.5. Un participant se va înscrie o singură dată în Campanie folosind formularul menționat la alin. 6.2. și va intra în tragerea la sorți cu toate comenzile efectuate de pe acea adresa de email, comenzi ce conțin cel puțin 2 produse participante achiziționate din magazinul www.republicabio.ro în perioada Campaniei. Astfel, fiecare comandă efectuată din magazinul www.republicabio.ro în perioada Campaniei, ce conține minim 2 produse participante, reprezintă o șansă de câștig. Mai multe comezi efectuate de către același Participant de pe aceeași adresă de email reprezintă mai multe șanse de câștig.

În cazul in care Organizatorul va recepționa două sau mai multe înscrieri realizate de catre un Participant în baza unei comenzi, Organizatorul va luat în considerare doar o singură șansă de câștig aferentă comenzii efectuate.

Validarea înregistrărilor
Pentru a putea fi declarate valide, înregistrările trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:
• înscrierile trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 16.03.2021, ora 00.00.00 – 16.05.2021, ora 23.59.59, ora României.
• participantul trebuie să aibă drept de înscriere conform Sectiunii 4.
• formularul de înscriere trebuie să fie completat corect cu aceeași adresă de e-mail validă utilizată și pentru plasarea comenzii în magazinul www.republicabio.ro. Participantul își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor și, prin înscrierea lor, confirmă că sunt ale sale.
• înscrierea trebuie să corespundă cel unei comenzi efectuate din magazinul www.republicabio.ro, comandă recepționată de către participant, ce conține cel putin 2 produse participante în Campanie conform secțiunii 5.

Nu sunt considerate înregistrări valide comanzile efectuate din magazinul www.republicabio.ro care sunt refuzate de către participanți la livrare sau pentru care s-a solicitat retur.

Mesajele Campaniei
Pentru fiecare înscriere, Participantul va primi un mesaj automat, după cum urmează:
Mesaje în perioada 16.03.2021, ora 00.00.00 – 16.05.2021, ora 23.59.59, pentru o înscriere validă: Felicitari! Te-ai înscris cu succes în Campania “Dublu câștigător cu micul dejun hrănitor!” Nu uita: mai multe comenzi, mai multe șanse de câștig!

Mesaje trimise după încheierea promoţiei: Campania “Dublu câștigător cu micul dejun hrănitor!” s-a încheiat pe data de 16.05.2021. Te așteptăm la urmatoarele campanii!

7. Premiile campaniei promoționale

În cadrul prezentei campanii, un participant poate câștiga:

Valoarea totală a premiilor este 4.985 LEI, TVA inclus.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea premiilor câștigate.
Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de prezentare.

8. Tragerea la sorți și desemnarea câștigătorilor

Premiile din cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorți. Tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorul și rezervele dintr-o baza de date ce conține toate înscrierile valide în Campanie. Extragerea se va efectua în prezența unui Notar Public în data de 24.05.2021. În cadrul tragerii la sorți se vor extrage:
a. 1 câștigător al premiului constând în 1 trotinetă electrică cu joc de lumini pentru copii
b. 3 rezerve aferente premiului ce constă în 1 trotinetă electrică cu joc de lumini;
c. 20 câștigători ai premiului constând în 1 set de BIO CHEF pentru copii: șorț + bonetă personalizate;
d. 10 rezerve aferente premiului BIO CHEF.
e. 20 câștigători ai premiului constând în 1 castron de porțelan personalizat cu Măgrușul Curios;
f. 10 rezerve aferente premiului constând în 1 castron de porțelan personalizat cu Măgrușul Curios;
g. 30 câștigători ai premiului constând în 1 x gama completă de cereale de mic dejun BIO Magărușul Curios de la Republica BIO
h. 15 rezerve aferente premiului 1 x gama completă de cereale de mic dejun BIO Măgărușul Curios de la Republica BIO

În cazul în care câştigătorul nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate în prezentul regulament, se va apela la prima rezervă a câştigătorului, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru toate rezervele şi nu se finalizează corect validarea nici pentru ultima rezervă, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta va rămâne în posesia Organizatorului.
Lista câştigătorilor şi a premiilor câştigate va fi publicată pe site-ul https://republicabio.ro/collections/regulament-concurs-magarusul-curios în termen de 20 zile lucrătoare de la data validării câştigătorilor.

9. Anunțarea câștigătorilor, validarea și acordarea premiilor


Ulterior desemnării câștigătorilor, Organizatorul va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.
Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin apel telefonic la numarul de telefon mobil specificat în comanda cu care s-au înscris în Campanie, în intervalul orar 10:00 – 18:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii câștigătorilor; numarul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora.
În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 3 zile lucrătoare se va trece la contactarea rezervelor. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contăctarii telefonice, informațiile necesare identificării și validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătura cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.
În cadrul apelului, Participantului i se va solicita să declare urmatoarele informații: nume, prenume, vârsta, data nașterii, nr de telefon, adresa de email, adresa livrare. În cazul marelui premiu, care constă în 1 x trotinetă electrică cu joc de lumini (cu valoare mai mare de 600 lei unitară), participantului i se va solicita și copia CI pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.
Trimiterea documentelor necesare validării se realizează prin email, la adresa comunicată de Organizator.
Dacă Participantul nu trimite documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării sau dacă se constată existența unor neconcordanțe între datele comunicate prin mesajul validat drept câștigător și cele trimise reprezentantului Organizatorului, aceștia vor fi invalidați și se va apela la rezerve, confirm secțiunii 8 a prezentului Regulament.
Rezervele vor parcurge întreg procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de anunțare și validare a câștigătorilor extrași.
Organizatorul nu va acorda nicio despagubire în bani sau alte beneficii potențialilor câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.
Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau a mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea desemnării acestora. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se vor avea în vedere, celelalte rezerve, în ordinea desemnării acestora și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda și va ramâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați inițial.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.
Anunțarea căștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://republicabio.ro/collections/regulament-concurs-magarusul-curios în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data validării acestora.
Premiile vor fi expediate câștigătorilor la adresele indicate de către aceștia în procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singură dată, prin curier privat, ulterior încheierii procesului de validare a câștigătorilor, dar nu mai târziu de 30 de zile lucratoare de la data publicării câștigătorilor pe https://republicabio.ro/collections/regulament-concurs-magarusul-curios.
Premiile se vor înmâna în baza semnării AWBului ce însotește coletul.
În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la adresă în vederea livrării, premiile ramân în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va consideră necesară sau potrivită intereselor sale.

10. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, orice alte obligații de orice altă natura, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
Participanților la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (ex. contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de înscriere în Campanie).

11. Responsabilitate

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.
În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.
Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie.
Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
• Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de internet, generate de reţelele de telefonie mobilă sau internet sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;
• Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii;
• Situaţiile în care participanţii înscriu pe pagina web o adresă de email incorectă sau diferită față de cea utilizată pentru plasarea comenzii din magazinul www.republicabio.ro şi din această cauză câştigătorul nu poate fi validat;
• Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada Campaniei produse neparticipante la promoţie.
• Situațiile în care comnada plasată pentru care s-a făcut înscrierea în Campanie a fost efectuată în afara perioadei Campaniei.

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrările care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile respective vor fi anulate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de
întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat).
Organizatorul nu este responsabil de starea premiului în momentul livrării premiului către câștigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier în scopul livrării către căștigător.

12. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


Prin participarea la campania promoțională „Dublu câștigător cu micul dejun hrănitor” confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului Oficial și își exprimă acordul în privința acestora.
12.1. Identificarea Operatorului de date cu caracter personal și a împuterniciților

În vederea desfăsurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către: S.C. REPUBLICA BIO S.R.L. cu sediul social în Bucuresti, Bd. Tineretului, nr. 23, sector 4, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/1435//2014, cod unic de înregistrare RO 32762102, denumită în cele ce urmează “Operatorul”.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
Republica BIO, adresa: strada Garii nr. 11, Mogoșoaia, telefon: 0318.253.555 email:
maria@republica.bio.

12.2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei
În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
a. Adresa de e-mail

În plus, pentru câștigători:
a. Nume și prenume;
b. Număr de telefon;
c. Data nașterii;
d. Adresa de livrare;
e. Copie Act Identitate. Codul numeric personal și copia după CI vor fi prelucrate doar în cazul câștigătorului Marelui premiu în vederea îndeplinirii de către Organizator a obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal, mai precis de completarea declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiarii de venit (întrucât premiul acordat în cadrul prezentei Campanii depășește pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

12.3. Scopul acestei prelucrări de date personale constau în organizarea prezentei campanii, desemnarea câștigătorilor, acordarea premiilor, transmiterea de newsletter și respectarea prevederilor legislației fiscale și a altor obligații în sarcina operatorului.

12.4. Temeiurile prelucrării datelor sunt:

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.
În cazul acordării de premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucrează în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului.

12.5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi utilizate de Operator pentru documente interne și pentru întocmirea notelor de expediție prin curier.

12.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâstigători vor fi stocate timp de maxim 3 luni din momentul desemnării tuturor câștigătorilor.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mică de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora.
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercitiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

12.7. Drepturile persoanelor vizate
În vederea asigurării unei prelucrari echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiazaă, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
i. dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când
prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
ii. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
iii. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
iv. dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
v. dreptul la restricționarea prelucrarii;
vi. dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;
vii. dreptul la portabilitate a datelor;
viii. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior fie apelând numărul de telefon
0318.253.555, fie printr-o cerere adresată Operatorului la adresa Strada Gării nr. 11, Mogoșoaia sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail maria@republica.bio.

12.8. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor
Întrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

12.9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitilor obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

12.10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezentul articol al Regulamentului oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

12.11. Alte prevederi
În masura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvaluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfaşurarii Campaniei şi că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.
Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

13. Înceratea/întreruperea campaniei. Forța majoră


Campania poate înceta ianinte de împlinirea perioadei prevazute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

*Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Pe înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:
a) pierderea bazelor de date care conţin înscrierile în campanie;
b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor şi acordare a premiilor;
c) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1634 alin. (1) – (3) Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

14. Contestatii si litigii


Participanții pot depune contestații în legatură cu desfășurarea Campaniei promoționale la numărul de telefon 0318.253.555, prin email la adresa maria@republica.bio sau prin poștă la adresa Strada Gării nr. 11, Mogoșoaia, pana la data de 16.06.2021, inclusiv. După această dată, nicio contestatțe nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată sau la adresa poștala comunicată de către acesta.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de
Desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

15. Regulamentul oficial


Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul www.republicabio.ro sau printr-o solicitare scrisă către S.C. Republica BIO SRL, strada Gării nr. 11, Mogoșoaia. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, vor fi anunţate public de Organizator; anunţul va fi făcut pe site-ul www.republicabio.ro. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi 12/03/2021 data autentificării de către Notarul Public.

Organizator,
S.C. Republica BIO S.R.L.
Administrator
Ciprian Ionuț Stancu

Înscrie-te acum

 

citeşte regulamentul
Fulgisori Bio de porumb crocanti si fara zahar FARA GLUTEN Republica BIO, bio, 225 g Fulgisori Bio de porumb crocanti si fara zahar FARA GLUTEN Republica BIO, bio, 225 g
Top
Descriere • ,,Sanatatea incepe din copilarie! Ceea ce decizi pentru copilul tau, ii va deveni obicei. Cand isi incepe ziua cu cereale nutritive, dezvoltate de...
Descriere • ,,Sanatatea incepe din copilarie! Ceea ce decizi pentru copilul tau, ii va deveni obicei. Cand isi incepe ziua cu cereale nutritive, dezvoltate de...
Bilute Bio crocante de ciocolata FARA GLUTEN Republica BIO, bio, 250 g Bilute Bio crocante de ciocolata FARA GLUTEN Republica BIO, bio, 250 g
Top
4 Recenzii
Ecologic
în stoc
20,90 lei
Descriere • ,,Sanatatea incepe din copilarie! Ceea ce decizi pentru copilul tau, ii va deveni obicei. Cand isi incepe ziua cu cereale nutritive, dezvoltate de...
Ineluse Bio crocante cu miere FARA GLUTEN Republica BIO, bio, 250 g Ineluse Bio crocante cu miere FARA GLUTEN Republica BIO, bio, 250 g
Top
3 Recenzii
Ecologic
în stoc
20,90 lei
Descriere • ,,Sanatatea incepe din copilarie! Ceea ce decizi pentru copilul tau, ii va deveni obicei. Cand isi incepe ziua cu cereale nutritive, dezvoltate de...
info: Pret cu TVA inclus
} window.scPrimaryLocale = 'ro'; if (!window.scThemeConfig) { var scThemeConfig = {"theme":"121846562995","help":{"0":false,"1":false,"2":false,"3":false},"cartDiscountSelector":{"path":"#cartform DIV.row DIV.col-sm-4.col-xs-12.col-lr DIV.group-cart.subtotal","type":1},"cartTotalSelector":{"path":"#cartform DIV.row DIV.col-sm-4.col-xs-12.col-lr DIV.group-cart.subtotal SPAN.cart-total-right SPAN.sc-discount-total.sc_money","type":0},"122043760819":{"theme":"122043760819","help":{"0":false,"1":false,"2":false,"3":false},"cartDiscountSelector":{"path":"#note","type":1},"cartTotalSelector":{"path":"#cartform DIV.row DIV.col-sm-4.col-xs-12.col-lr DIV.group-cart.subtotal SPAN.cart-total-right SPAN.sc-discount-total.sc_money","type":0}}}; } window.ScInit = {"c":1701678006911} || {}; var scProduct = 886494131; var scProductUrl = '/products/baton-raw-vanila-berries-bio-50g'; var cartTotal = 0; var __assign = (this && this.__assign) || function () { __assign = Object.assign || function(t) { for (var s, i = 1, n = arguments.length; i < n; i++) { s = arguments[i]; for (var p in s) if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(s, p)) t[p] = s[p]; } return t; }; return __assign.apply(this, arguments); }; var setValue = function (name, value) { var _a; var data = JSON.parse(sessionStorage.getItem('scInstallInfo')); sessionStorage.setItem('scInstallInfo', JSON.stringify(__assign(__assign({}, data), (_a = {}, _a[name] = value, _a)))); }; var parseQueryString = function () { var qs = window.location.search.replace('?', ''); var items = qs.split('&'); return items.reduce(function (data, item) { var _a = item.split('='), key = _a[0], value = _a[1]; if (data[key] !== undefined) { if (!Array.isArray(data[key])) { data[key] = [data[key]]; } data[key].push(value); } else { data[key] = value; } return data; }, {}); }; var query = parseQueryString(); if (query.install) { setValue('theme', query.install); } var scLoadingOverlay; var getValue = function(name) { var data = JSON.parse(sessionStorage.getItem('scInstallInfo')); return data && data[name] !== undefined ? data[name] : null; }; var isInstall = function() { var themeId = getValue('theme'); var theme = window.Shopify ? window.Shopify.theme : null; var id = theme ? theme.id : ''; return themeId === id.toString(); }; var scAppendLoadOverlay = function() { scLoadingOverlay = document.createElement('div'); scLoadingOverlay.innerHTML = scLoadingOverlayHtml; document.body.appendChild(scLoadingOverlay); }; var scLoadInstaller = function() { scAppendLoadOverlay(); const script = document.createElement('script'); script.src = 'https://cart-discount.herokuapp.com/js/installer.min.js?v=' + Date.now(); script.onload = function() { scLoadingOverlay.remove(); } document.body.appendChild(script); }; if (window.scProduct && isInstall()) { scLoadInstaller(); } var scPrimaryCurrency = 'RON'; var scCustomerEmail = null; -->